Scenkonstguiden, 2015-03-05

Vi pratade med Scenkonstguidens Matilda Johansson om mellanrum, offentligt-privata rum och hur det är att verka som intermediär.

Läs hela intervjun här.