Reprogramming the city, 2015-08-26

Vi är inbjudna att medverka i ett panelsamtal under konferensen Reprogramming the city som avslutar Arkitektur och designcentrums utställning med samma namn. Panelsamtalet tar avstamp i följande frågor: ”What if/ Tänk om? Vilka hinder och möjligheter finns för att underlätta för att ”omprogrammera våra städer”?

Läs mer här.