Kluster för en självorganiserad samtidskonst, 2016-05-27

Mellanrum blir i en ny rapport om den självorganiserade samtidskonsten i Sverige omnämnt som ett positivt exempel på hur en plattform och struktur för delande kan organiseras. Något vi är mycket glada över. Läs rapporten i sin helhet här.