makroskopet

Organiserat av: mellanrum och Folkuniversitetet i samarbete med, Fastighetsägare BID Sofielund, Glokala Folkhögskolan, Malmö Stad, med stöd från Sparbanksstiftelsen Öresund

Vi blev inbjudna att under Framtidsveckan i Sofielund etablera en temporär plattform för händelser och möten. Vi gör så genom att presentera makroskopet.

Under Framtidsveckan i Sofielund etablerar mellanrum i samarbete med flera andra aktörer den temporära plattformen makroskopet.

Makroskopet erbjuder, till skillnad från ett mikroskop, möjligheten att sammanfoga flera lager av berättelser och perspektiv för att på så vis möjliggöra en bred och pluralistisk bild av en frågeställning, en plats eller ett sammanhang. De frågor som ställs, de samtal som förs och de perspektiv som presenteras under veckan relaterar till frågor om stadsutveckling, mellanrum och (om)fördelning av plats. Under veckan kommer föreläsningar, filmvisningar och workshops såväl som experimentella och sökande samtal att äga rum.

Redan lördagen den 2/5 startar vi ”Rätt att bruka staden”, det maratonsamtal som löper som en röd tråd genom hela Framtidsveckan i makroskopet. Där kommer hållbar stadsutveckling att belysas på nya sätt i en serie lockande, öppna, utforskande, kalejdoskopiska, djuplodande, mångsidiga och lekfulla konversationer!
Varje dag ägnas åt en särskild frågeställning, ibland med förinbjudna, spännande konversatörer som vi kommer att presentera närmre inom kort. ”Rätt att bruka staden” kommer att ledas av Konversatoriet, forum för fördjupande samtal.

http://konversatoriet.se/

Fler föreläsare, konversatörer och programpunkter tillkommer och evenemanget uppdateras kontinuerligt!

Kalendarium

Lördag, 2 maj

Öppet Konversatorium #1, 15:00 – 18:00
– Varför ska vi aktivera mellanrum i staden och vilka är vi?
Vad menar vi egentligen med “mellanrum”, eller med “aktivera”? Och vilka är “vi”, i en tid där det är viktigare att producera begär än att fylla behov?

Måndag, 4 maj

Öppet Konversatorium #2, 18:00 – 20:00
– Får man grilla här?
Har exkluderande arkitektur gjort mellanrummen oåtkomliga för vissa? Förvandlar social design staden till en snitslad bana där vi bara möter oss själva, aldrig den andre? Och sedan när blev det viktigare att titta på fotboll än att spela det?

Tisdag, 5 maj

Presentation och Workshop, 12:00 – 13:30
– Urban Archiving + Soil Memories
Presentation av projektet Urban Archives/Living Archives på K3/Malmö högskola (livingarchives.mah.se) med efterföljande workshop Soil Memories. Mer information inom kort.
Tid: 5 maj, kl 12-13.30
Plats: meddelas inom kort

Filmvisning, 15:00 – 15:30
– Piren
”During the winter we secretly start building a room in a hollow space under a pier in Malmö. Half a year later, in the beginning of summer, it is finished.”
En film av Erik Vestman och Nils Petter Löfstedt

Öppet Konversatorium # 3, 15:30 – 17:30
Var finns de fantastiska mellanrummen?
Tänker vi för “fyrkantigt” på mellanrummen? Ska vi sluta leta efter tomma lokaler och börja leta inne i oss själva i stället? Byta plats mot fantasi?

Föreläsning, 18:00 – 20:00
– Chiara Camponeschi ”Enabling City – kreativa gemenskaper för en hållbar stad”. Mer information:

Onsdag, 6 maj

Öppet Konversatorium #4, 15:30 – 17:30
Finns det heliga mellanrum?
“I samtidskonsten”, har det sagts, ”är allt möjligt att göra men inget betyder något.” Håller detta på att gälla hela samhället? Har vi glömt vad vi borde låta bli ibland?

Torsdag, 7 maj

Workshop med CPE, 14:00 – 16:00
– Pitcha din idé för CPE. Har du en idé som kan göra världen lite bättre, roligare eller vackrare för alla att leva i? Kom på workshop med Centrum för Publikt Entreprenörskap och utveckla din idé tillsammans med andra. CPE erbjuder rådgivning till samhällsentreprenörer i Skåne kring organisering, finansiering, social mobilisering, samverkan och kommunikation.

Öppet Konversatorium #4, 18:00 – 20:00
– Brukar vi staden bättre om vi slutar göra som vi brukar?
När blev det obekvämt att prata med någon man inte känner i det offentliga rummet? Vad händer om man börjar sjunga på gatan? Hur kan vi öka varandras möjligheter att bruka staden?

Fredag, 8 maj

Så Busfrön med Växtverket, 14:00 – 17:00
Prova-på-aktivitet för nya gröna och sköna rum med Växtvärket Malmö som driver Busfröprojektet i Slottsträdgården och Solberga med barn och pedagoger från Sofielund, Augustenborg och Lindängen.

Öppet konversatorium #6, 15:30 – 17:30
Följ med till det farliga mellanrummet…
Vilka möjligheter finns “between a rock and a hard place”? Är det där vi kan pröva att bruka staden på sätt som ingen tidigare sett?

Föreläsning, 18:00 – 20:00
Connectors Malmö will showcase the result of the prototype period of the #Res/Hub project, how we established the First Crowdsourced Living Room and how we are moving forward to establish the Live-in Lab for creators after the summer 2015. More information: http://connectorsmalmo.com/reshub/

Filmvisning, 20:30 – 22:00
I samarbete med Cinema Politica visar vi den kritikerrosade filmen ”The Garden” om medborgarna i South Centrals kamp för få att få behålla den enorma odlingslotten. Läs mer: http://www.cinemapolitica.org/film/garden

Lördag, 9 maj
Food Waste Brunch, 11:00 – 15:00
Kom och ät utsökt brunch baserad på bortslängd mat. Serverat av Rude Food.
Läs mer: http://www.rudefood.se/

Öppet konversatorium #7, 14:00 – 16:00
Staden som teater?
Life is what happens to you while you’re busy making (city)plans…
Vad skulle hända om staden planerades av teaterdirektörer i stället för av planingenjörer, och blev en scen fylld av handlingsutrymmen där vi tillsammans skapar förunderliga uppsättningar..?

Söndag, 10 maj
STÄNGT
Till förmån för Sofielundsfestivalen som pågår under hela dagen.

I samarbete med Folkuniversitetet Glokala Folkhögskolan, Växtverket, Malmö Stad, Fastighetsägare bid Sofielund.

Med stöd från Sparbanksstiftelsen Öresund.

Adress

Nobelvägen 23
Malmö
Sverige

Date

From: 02/05/2015
Untill: 10/05/2015

 • makroskopet, en 1:1 plattform för möten och händelser, 2015-05-01

 • Grannar i makroskopet, 2015-05-05

 • Busfrön i tomrum, 2015-05-04

 • unga perspektiv, 2015-05-06

 • Stadsbyggnadskontorets anslagstavla, 2015-05-06

 • Räddade växter, makroskopet, 2015-05-06

 • Räddade växter, makroskopet, 2015-05-06

 • Uppvärmning på morgonen, 2015-05-07

 • Hjulparkerna utanför makroskopet, 2015-05-07

 • förberedelse i makroskopet, 2015-05-07

 • Centrum för Publik Entreprenörskap i makroskopet, 2015-05-07

 • Improvisation av Ola Paulson, konversatoriet, 2015-05-07

 • Improvisation i tomrum, konversatoriet, 2015-05-07

 • Nobelvägen 23, makroskopet, 2015-05-08

 • Busfrön i makroskopet, 2015-05-08

 • Busfrön i makroskopet, 2015-05-08

 • Busfrön i Sofielund, 2015-05-08

makroskopet

Nobelvägen 23, Malmö, Sverige

En 1:1 plattform för möten och händelser under Framtidsveckan i Sofielund. Kom och ta del av samtal under rubriken "Rätt att bruka staden", lyssna på föreläsningar, se på film och utveckla dina odlingsfärdigheter.