Fastighetsägare

Vi förändrar vad som ofta betraktas som ett problem till en tillgång för medborgare, fastighetsägare och lokalsamhället.

Det finns flera anledningar till att fastighetsägare väljer att samarbeta med oss, vi har samlat några av dem här:

 

 

1. Ansvarstagande och flexibilitet

Fastighetsägare som samarbetar med oss bidrar till att möjliggöra en hållbar och demokratiserad form av stadsutveckling. Mellanrum tar fullt ansvar för varje yta och rum som används. Vi reglerar därför hyrestid och ansvarsfördelning tillsammans genom ett juridiskt bindande avtal.

 

2. Underhåll och säkerhet

Vakanta ytor är i behov av konstant underhåll och användning för att bevaras. Genom att använda dem ser vi till att de behåller sina egenskaper.

Genom att den vakanta ytan används minskar även risken för vandalisering.

3. Publicitet

Genom att använda och omvandla vakanta ytor placerar vi dem återigen på stadens karta. Ytan i fråga exponeras följaktligen för en mängd olika aktörer. Att samarbeta med oss kan dessutom leda till positiv publicitet i lokal såväl som nationell media.

 

4. En temporär lösning blir långsiktig

Flera av de initiativ vi samarbetar med söker långsiktiga platsrelaterade lösningar för sina projekt. I bästa fall leder ett temporärt samarbete till en långsiktig lösning för samtliga aktörer.