Info

Vi vill underlätta för nya idéer och initiativ att äga rum. Vår idé är att möjliggöra användning av outnyttjade ytor och rum för medborgardrivna och folkbildande initiativ. Vi arbetar som en intermediär mellan initiativtagare och fastighetsägare för att få tillgång till vakanta butiker, byggnader och öppna ytor för att sedan vidarebefordra dem till olika initiativ. Vi betraktar vakanta ytor som potentialer snarare än problem. Har du en idé? Kontakta oss!

 • kollektomat___

  kollektomat

  01/10/2015 — 01/10/2115

    Kollektomaten i tre steg: 1. Öppna kollektomaten och se om det finns nånting som du vill ha 2. Tänka efter om det finns nånting som du kan och vill dela med andra 3. Dela och upprepa   En kollektomat... → Se projekt

  • kollektornu

   kollektor

   02/10/2015 — 18/10/2015

     Mellanrum är en gång tillbaka på gågatan. Denna gång tillsammans med Malmö Miljöförvaltning och som en del av kampanjen GO!Malmö Green Options initierar mellanrum den temporära plattformen kollektor.   VAD HÄNDER? Under tre veckor (v. 40-42) omvandlas den gamla... → Se projekt

   • hjulparkerna på väg till Persborgs torget, 2015-05-28, foto: Connectors Malmö

    hjulparkerna

    07/05/2015 — 07/05/2069

    En hjulpark är helt enkelt en park på hjul som kan flyttas runt över stadens parkeringsplatser, gathörn och tomrum. Konceptet är öppet för din tolkning och fantasi. De två existerande hjulparkerna innehåller några av våra favoritväxter från den skånska landsbygden.... → Se projekt

Nyheter

Kluster för en självorganiserad samtidskonst, 2016-05-27

27.05.2016

Mellanrum blir i en ny rapport om den självorganiserade samtidskonsten i Sverige omnämnt som ett positivt exempel på hur en plattform och struktur för delande kan organiseras. Något vi är mycket glada över. Läs rapporten i sin helhet här.

Malmö Fotobiennal, 2015-09-11

11.09.2015

Vi samarbetade med Malmö Fotobiennal och väckte den gamla lokalen på Kalendergatan 21 till liv. Lokalen var under biennalen en knytpunkt och plattform för verk av fotokonstnärer som ansökt via biennalens Open Call.

Reprogramming the city, 2015-08-26

19.08.2015

Vi är inbjudna att medverka i ett panelsamtal under konferensen Reprogramming the city som avslutar Arkitektur och designcentrums utställning med samma namn. Panelsamtalet tar avstamp i följande frågor: ”What if/ Tänk om? Vilka hinder och möjligheter finns för att underlätta för att ”omprogrammera våra städer”?

Läs mer här.